BiTCOiN
BTC

Açığa Satış Nedir

Açığa Satış

Eğer satılan yatırım aracının ileri bir tarihte geri alınması düşünülüyorsa, gün sonunda karşı tarafa teslim edilmesi gerekir. Bu yüzden satılan yatırım aracının üçüncü taraflardan ödünç alınması gerekir. Bunun da bir maliyeti vardır.

Açığa satışa konu olan yatırım aracının teslimatında sorunlarla karşılaşmamak için, yani bir kredi risk konusu oluşmaması için organize finansal piyasalarda bu tür işlemler belirli sınırlamalara ve kurallara tabidirler.

Örneğin ülkemizde menkul kıymetlerin açığa satışı için SPK'nın yapmış olduğu bir takım düzenlemeler vardır.

  

İletişim: admin@komsukazani.com