BiTCOiN
BTC

Açık Piyasa İşlemleri Nedir

Açık Piyasa İşlemleri

Ülkemizde TCMB Kanunu’na göre APİ’lerin vadesi 91 günden fazla olamaz. APİ’lere vade sınırlamasının getirilmesinin nedeni, etkilerinin geçici olmasının istenmesi amacıyla para politikası uygulamalarında esneklik sağlamalarıdır. Finansal piyasalarda likidite ihtiyacı varsa ve bu ihtiyaç kalıcı olarak merkez bankasınca çeşitli nedenlerle karşılanmak istenmiyorsa veya finansal piyasalarda bir likidite fazlası varsa ve çeşitli nedenlerle merkez bankasınca kalıcı olarak çekilmek istenmiyorsa en çok kullanılan para politikası araçlarından olmaktadır.

Merkez bankasının piyasaya borç vermesi finansal piyasadaki likiditeyi geçici olarak arttırırken, merkez bankasının piyasadan borç alması finansal piyasadaki likiditeyi azaltır.

APİ işlemlerinin vadesi ne kadar kısa olursa merkez bankasının likidite üzerindeki kontrolü o kadar fazla olur. Keza, merkez bankasının finansal piyasa aktörlerinden alacaklı olması da para politikası uygulamasında daha etkin olmasını sağlar.

APİ işlemlerine örnek olarak merkez bankalarının finansal piyasadaki aktörlerle yapmış olduğu doğrudan borç alma ve verme işlemleri (örneğin TCMB Interbank Para Piyasası ve gerektiğinde TCMB atarfından açılabilecek borç alma veya verme ihaleleri), repo – ters repo işlemleri ile merkez bankasınca ihraç edilebilecek sabit getirili menkul kıymetler (örneğin TCMB likidite senetleri ihraç edebilir ve finansal piyasalardan likidite çekebilir) verilebilir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com