BiTCOiN
BTC

Alış Fiyatı Nedir

Alış Fiyatı

Tezgahüstü finansal piyasalarda finansal aracıların ilan ettiği fiyatken, organize piyasalarda işlem yapmak isteyen taraf finansal aracı olmasa da almak istediği bir finansal varlıkla ilgili alış fiyatı girebilir.

Kredi, bankalararası para piyasası gibi faiz oranına dayalı işlemlerde bankaların borçlanmak amacıyla ilan ettikleri faiz oranı anlamına gelmektedir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com