BiTCOiN
BTC

Asgari Ücret Nedir

Asgari Ücret

Diğer bir değişle asgari ücret, işçi ve ailesinin günün, ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını sağlayacak, insanlık onuru ile bağdaşacak bir ücreti tarif eder. Bu durumda belirlenen asgari ücret, sadece çalışanın değil, ailesinin de ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde olmalıdır.

Asgari ücret ücretin en alt seviyesidir. Buna göre asgari ücretin altında bir ücret ödenmesi ne iş sözleşmeleriyle ne de toplu sözleşmelerde mümkün değildir. İşçi olarak çalışan herkes asgari ücret olarak tespit edilen miktardan veya üzerinden ücrete hak kazanmaktadır.

Türkiye’de asgari ücret, asgari ücret komisyonu tarafından yılda bir kere belirlenir. Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından iki kişi, TUİK’ten bir kişi, kalkınma bakanlığından bir kişi, hazine müsteşarlığından bir kişi, en çok işçi bulundan en üst işçi grubunun seçeceği 5 kişi ve bünyesinde en fazla işveren bulunduran işveren temsilcilerinden 5 üyedir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com