BiTCOiN
BTC

Avrupa Birliği Nedir

Avrupa Birliği

Hali hazırda 28 Avrupa ülkesinin oluşturmuş olduğu siyasi ve ekonomik bir birliktir.

AB’nin orijini 2. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra 1951 yılında B. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’dur.

Bu topluluk daha sonra üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyonu sağlamak ve gümrük birliğini oluşturmak amacıyla 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) oluşturdular. AET daha sonra tek pazar ve üye ülke vatandaşlarının serbest dolaşımına dayalı bir birlik oluşturmak amacıyla 1986 yılında Avrupa Topluluğu (AT) adını aldı.

1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması ile 1993 yılında AT, AB’ye dönüştü. AB bugün oluşturulmuş olan uluslar üstü kurumlar ile üye ülkelerin hükümetler arası konferanslarınca işlemektedir. Bu kurumlar Avrupa Parlamentosu, AB Başkanlığı, AB Dönem Başkanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu, AB Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası’dır (AMB).

  

İletişim: admin@komsukazani.com