BiTCOiN
BTC

Avrupa Merkez Bankası Nedir

Avrupa Merkez Bankası

Ana görevi Euro’nun alım gücünü korumak ve Avro Bölgesi’nde fiyat istikrarını sağlamaktır.

 Diğer görevleri ise;

AMB’nin kuruluşunun kökeni 1993 yılında oluşturulan AB’nin öncülü ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) ardılı olan Avrupa Topluluğu ülkelerince imzalanan Maastricht Antlaşması’na dayanmaktadır. Bu anlaşma ile AB ve Euro’nun yaratılmasına karar verilmiştir.

Bu anlaşmaya bağlı olarak 1 Haziran 1998 tarihinde AMB oluşturulmuş ve 1 Ocak 1999’da Euro’nun Avro Bölgesi’nde resmen kullanılmaya başlamasıyla da faaliyete geçmiştir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com