BiTCOiN
BTC

BİRLEŞME VE Devralma Nedir

Birleşme ve Devralma

Bir şirketin diğer bir şirketin paylarını (hisse) satın alarak o şirkette hakim ortak olması devralma anlamına gelir. Bu durumda satın alınan şirket varlığını korumaya devam eder.

Bir şirketin diğer bir şirketle birleşerek yeni bir şirket kurarak kurulan şirketin paylarını (hisse) her iki şirketin sermayedarlarının ellerindeki eski şirketlerin pay senetleriyle değiştirme işlemine de birleşme denir.

Devralma ve birleşmenin ana amacı hissedar değerini artırmaktır.

Devralma ve birleşmeler dikey entegrasyon veya yatay entegrasyon şeklinde olabilir. Dikey entegrasyonda amaç üretim faktörlerinin kontrolünü sağlamadan dağıtım kanallarının kontrolüne kadar gidebilir. Böylece satın alan şirket veya birleşen şirketler kendilerine maliyet avantajı yaratma ve ölçek ekonomisinden yararlanma yoluna gidebilirler.

Yatay entegrasyonda ise amaç aynı alanda faaliyet gösteren bir rakibin satın alınması veya onunla birleşmektir. Bu şekilde de rekabet avantajı yaratılmaya çalışılır.

Birleşme ve devralma iki halka açık şirket arasında gerçekleşebileceği gibi iki halka açık olmayan veya bir tanesi halka açık olan diğeri olmayan iki şirket arasında da olabilir. Satın almada halka açık bir şirketin önemli ölçüde payları satın alınıyorsa satın alan şirket sermaye piyasası mevzuatı gereği diğer yatırımcıların elinde olan ve borsalarda işlem gören pay senetlerini satın almak için çağrı yapmak zorunda kalabilir.

Birleşme ve devralmalar rekabet mevzuatına tabiidirler.

  

İletişim: admin@komsukazani.com