BiTCOiN
BTC

Beklenen Getiri Nedir

Beklenen Getiri

Riskli finansal varlıklardan yatırım dönemi sonunda elde edilecek getiri oranı hiç bir zaman kesinlikle bilinemez. Sadece çeşitli olasılıklar altında elde edilebilecek getiri oranları tahmin edilerek bir getiri oranı dağılımı oluşturulur. Beklenen getiri oranı işte bu dağılımların olasılıklarını dikkate alarak hesaplanan getiri oranlarının ağırlıklı ortalamasıdır.

Eğer olasılıklar biliniyorsa bir yatırım aracının veya finansal ürünün beklenen getiri oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Eğer geçmiş getiri oranları dağılımının gelecekte de aynen oluşabileceği varsayılıyorsa o zaman geçmişte gerçekleşmiş olan her bir getiri oranının olasılığı eşit olarak dikkate alınır. Diğer bir değişle tüm getiri oranlarının basit ortalaması alınarak aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Birden fazla yatırım aracından veya finansal üründen oluşan bir portföyün beklenen getiri oranı her bir yatırım aracının veya finansal ürünün portföy içindeki ağırlıklarıyla beklenen getirilerinin çarpımlarının toplanmasıyla aşağıdaki gibi hesaplanır.

 

Herhangi bir yatırım aracına yatırım yaparken ayrıca riskini de hesaplamak gerekir. Bunun için olası getiri oranlarının beklenen getiri oranından ne kadar saptığının ölçülmesi gerekir. Bu ölçümlemeye standart sapma denir.

Ayrıca birden fazla yatırım aracından oluşan bir portföyün riski de yatırım araçlarının standart sapmaları ve birbirleriyle olan kovaryans ve korelasyonları dikkate alınarak ölçülür.

  

İletişim: admin@komsukazani.com