BiTCOiN
BTC

Bileşik Faiz Oranı Nedir

Bileşik Faiz Oranı

Bileşik faiz oranı hesaplamasında en çok yıllık bileşik faiz oranı kullanılır. Bileşik faiz oranının sadece bir yıl içerisindeki eşdeğer dönemlerinin karşılığıdır.

Yıllık basit faiz oranından yola çıkılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.

YBF = [(1+ i/Baz Yıl*d)(Baz Yıl/d)] – 1

 

YBF                 : yıllık bileşik faiz oranı

id                     : dönemsel faiz oranı

i                       : yıllık basit faiz oranı

d                     : vade (gün sayısı)

baz yıl            : bir yıl içinde kabul edilen toplam gün sayısı (360, 364, 365 veya                      366 gün olabilir)

Yıllık basit faiz oranı farklı vadelere ait yıllık basit faiz oranlarının karşılaştırılmasında kullanılır. Ayrıca faiz oranı veya getiri oranı eğrisi oluşturulmasında da kullanılır.

  

İletişim: admin@komsukazani.com