BiTCOiN
BTC

BlockChain'e İhtiyacınız Var mı

Blockchain herkes tarafından büyük bir teknolojik devrim olarak nitelendiriliyor. Birbirine güvenmeyen tarafların hiçbir kuşku duymadan gönül rahatlığıyla, herhangi bir merkezi otoriteye veya aracıya ihtiyaç duymadan değer ve bilgi transferi yapabildiği bir yapı olması bu teknolojinin bir devrim niteliğinde olduğu yorumlarını da beraberinde getiriyor.

Bu kısa makalede sürekli tartıştığımız fakat bir türlü tatmin edici bir sonuca ulaşamadığımız “Neden Blockchain” sorusuna yanıt arıyoruz.

Genel olarak herhangi bir veriyi depolamaya ihtiyacımız yok ise bir veritabanına ihtiyaç duymayız. Bu durumda Blockchain bir veritabanı yöntemi olarak kullanılamaz.

Örnek olarak verileri işlemesi gereken tek bir yazar(taraf) var ise Blockchain teknolojisi standart veritabanı mantığından daha fazla bir güvenlik sağlamaz. Bu tip durumlarda birden çok tarafın işlemleri yönetmesi gereksiz ise klasik veritabanı yöntemi daha hızlı ve performanslı bir çözüm sunar. Buradaki en önemli nokta güvenilir bir üçüncü taraf konusudur. Eğer güvenilir bir üçüncü taraf mevcut ise önümüzde iki seçenek vardır. GÜT(Güvenilir Üçüncü Taraf) sürekli olarak çevrimiçi ise, yazma işlemleri ve onaylamalar için doğrulayıcı bir işlev sağlayabilir. Eğer GÜT çevrimdışı çalışıyor ise sertifika otoritesi(Certificate Authority) gibi bir fonksiyona sahip olur. Bu tarafların kimliklerinin bilindiği ve yetkilendirmelerin yapıldığı “Permissioned Blockchain” yapılarında kullanılır. Genel olarak taraflar arasında güvenilmeyen bir aktör olma ihtimali yok ise klasik veritabanı mantığı kullanıp taraflara WRITE Access sağlanarak verilerin güncellenmesi yine en performanslı yoldur. Bu yol herkesin birbirine tam güvendiği yapılarda kullanılabilir. Eğer ki taraflar birbirlerine güvenmiyorlar ise o zaman “Permissioned Blockchain” teknolojisi kullanımı tercih edilebilir. “Permissioned Blockchain” teknolojisinde karşımıza iki seçenek çıkar. Bunlardan bir tanesi “PPB(Public Permissioned Blockhain)” yapısıdır. Bu public ve private blockchain teknolojisinin bir karışımı olarak düşünülebilir. Onaylama mekanizması yetki verilen taraflarca yapılacak fakat belgeyi okuma yetkisi bütün herkese açık olacak ise burada PPB yapısı kullanılabilir.(Wüst ve Gervais, 2017). Sınırlı sayıda okuyucu ve yazıcının bulunduğu kapalı yetkilendirme ile çalışan Blockchain networkleri ise Private Blockchain olarak anılmaktadır. Bu yapıda merkezde duran bir yetkilendirme otoritesi networkte işlem yapacak tarafların statülerini ve yetkilerini belirlemek için bulunur. Private Blockchain çözümü sunan en bilinen oluşumlar Hyperledger Fabric ve R3 Corda’dır.

Blockchain Çözümleri ve Klasik Veritabanı: Karşılaştırma

Sonuç:

Bir blockhain projesine başlamadan önce gerçekten Blockchain’e ihtiyacımız olup olmadığının analizini yapmamız gerekiyor. Her ne kadar Blockchain teknolojisi şu an için tüm oluşumlar ve süreçler için iyi bir çözüm olarak lanse edilsede olayın gerçek yüzü öyle değil. Bir blockchain projesine başlamadan önce Case uygunluğu, süreç içerikleri konusunda ciddi bir analiz yapmak gerekiyor. Normalde güçlü bir güvenlik mekanizması üzerine oturtulan klasik veritabanları bir çok case için başarılı sonuçlar üretmektedir. Bir blockchain projesi yapmaya karar vermeden önce kendinize basit bir soru sorun:

Varolan sorunu blockchain kullanmadan etkin bir şekilde çözebiliyor muyum? Cevabınız evet ise Blockchain teknolojisini kullanmak size ek yük yavaşlık ve performans sıkıntısından başka birşey sağlamayacaktır. Blockchain çözümü yalnızca uygun case’ler için mükemmel çözümler sunabilir.

Kaynakça:

1- Wüst, K. and Gervais, A., 2017. Do you need a Blockchain?. IACR Cryptology ePrint Archive2017, p.375.

İletişim: admin@komsukazani.com