BiTCOiN
BTC

Bono Nedir

Bono

Kuponsuz olduklarından kuponsuz sabit getirili menkul kıymet türü olarak da ifade edilirler.

Ülkemizde bononun özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Bunların dışında üzerlerinde hiç bir ibare bulunmaz. İhraç sırasında alınırken veya daha sonra alım satıma konu olurken ödenecek veya tahsil edilecek tutar (ana para) nominal tutarın o anki piyasa getiri oranından ıskonto edilmesi suretiyle hesaplanır. Hesaplama yapılırken ya her 100 Türk Lirası nominal tutar için birim fiyattan yola çıkılarak ya da doğrudan nominal tutarın piyasa getiri oranından ıskonto edilmesiyle bulunur.

Hazine bonoları işlem gördüklerinde bir yıl 365 gün olarak ele alınır.

  

İletişim: admin@komsukazani.com