BiTCOiN
BTC

Cari Denge Nedir

Cari Denge

Alt başlıklarını dış ticaret dengesi (mal dengesi), hizmetler dengesi ve net dış alem ve faktör gelirleri (NDAFG) olarak isimlendirebiliriz.

Dış ticaret dengesi mal ihracat ve ithalat tutarları arasındaki farktır. Eğer ihracat ithalattan fazla ise dış ticaret fazlası, aksi durumda ise dış ticaret açığı oluşur.

Hizmetler dengesi başta net turizm gelirleri, sigortacılık, uluslararası nakliye, faiz gelir ve giderleri yaratmayan finansal hizmetler ile yurt dışı müteahhitlik gelirlerinden oluşur.

Bir ülke cari açık vermişse yurt dışından sermaye girişi olmuş ya da var olan döviz rezervleri kullanılmış demektir. Eğer cari fazla vermişse yurt dışına sermaye yatırımı olmuş veya döviz rezervleri artmış demektir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com