BiTCOiN
BTC

Coase Teoremi Nedir

Coase Teoremi

Bir ekonomide tam rekabet koşulları geçerli ve işlem maliyetleri sıfır veya sıfıra yakınsa mülkiyet haklarına bakılmaksızın dışsallık etkisine maruz kalan taraflar bir araya gelerek müzakere ederek en uygun çözümü bulurlar.

Örneğin çevreyi kirleten bir şirket ile bu kirlilikten olumsuz etkilenen yerleşim yeri sakinleri bir araya gelerek müzakere ederek şirketin verdiği zararları karşılanması konusunda anlaşabilirler.

Coase teoreminin işlemesi için gerekli şartlar şunlardır.

1) Tarafların konu ve maliyetleri hakkında eşit ve tam bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Çevre kirliliği örneğine dönecek olursak çevre kirliliğinin maliyetleri taraflarca tam olarak bilinmelidir.

2) Tarafların bilgi toplamak ve bir araya gelmek için katlandığı maliyetler olmamalıdır.

3) Taraflar müzakerede eşit güce sahip olmalıdır. Çevre kirliliğine maruz kalanlar topluca ya da içlerinden bir temsilcisi müzakerede eşit güce sahip olmalıdır.

Eğer bu şartlar sağlanıyorsa ve tam rekabet koşulları geçerliyse Coase teoremini uygulamakla mümkündür. Ancak gerçek hayatta tam rekabet koşulları gerçekleşmediği ve asimetrik enformasyon durumu olduğu için, dışsallığın neden olduğu zararları tahmin edilmesinde yaşanan güçlükler ve çevre kirliliğine maruz kalanlar örneğinde olduğu gibi müzakerenin bir tarafını oluşturan birden fazla kişi veya kurumu içeriyorsa bunları kolaylıkla bir araya getirmek, getirilirse bile kendi aralarında anlaşmalarını sağlamak çok kolay olmamaktadır.

  
İletişim: admin@komsukazani.com