BiTCOiN
BTC

Dış Alem Net Faktör Geliri Nedir

Dış Alem Net Faktör Geliri

Gayri Safi Mili hasıla (GSMH) hesaplamasında kullanılır.

 Bir ülkenin yurt dışında yaşayan ile şirketlerinin o ülkeye transfer ettikleri kar payları, faiz gelirleri, işçi döviz girişleri ile yurtdışından alınan hibeler ile aynı nitelikte o ülkeden başka ülkelere transfer edilen fonların netinden oluşurlar.

  

İletişim: admin@komsukazani.com