BiTCOiN
BTC

Dışsallık Etkisi Nedir

Dışsallık Etkisi

Bir şirketin üretim yaparken çevreyi kirletmesi çevre kirliliğine neden olması; bu kirliliğin kamusal ve sosyal maliyetleri artırması negatif dışsallık örneği olarak verilebilir.

Eğitime yatırım yapılarak işgücü kalitesinin artırılması sonu şirketlerin üretim verimliliğinin artırılması da pozitif dışsallık örneği olarak verilebilir.

Netice itibariyle dışsallık etkisi üçüncü tarafların fayda ve maliyetlerini olumlu veya olumsuz olarak etkilerler.

Negatif dışsallık ekonomik kaynakların toplumun geneline fayda sağlayamayacak şekilde kullanımına yol açacağından piyasa başarısızlıklarının sebeplerinden biri olabilir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com