BiTCOiN
BTC

Dünya Bankası Grubu Nedir

Dünya Bankası Grubu

Öncülü olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (The International Bank for Reconstruction and Development - IBRD), 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte toplanan Bretton Woods konferansının sonucunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte kurulmuştur.

İlk kurulduğunda savaştan alt yapısı çok kötü etkilenmiş olan Batı Avrupa ekonomilerine yardım ederek hızlıca toparlanmalarını sağlayarak Batının ekonomik sistemine adapte etmekti. İzleyen yıllarda gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yoğunlaşmış durumdadır.

2030 yılına kadar kendisine iki amaç edinmiştir:

1) Günde 1,90 ABD Doları'n altında gelirle geçinenlerin sayısını küresel düzeyde %3'ün altına düşürmek

2) Her ülkede gelir piramidinin en altındaki %40'lık dilimin ekonomik durumunu iyileştirmek

Dünya Bankası 5 adet organizasyonun toplamından oluşmaktadır. Bunlar:

1) Uluslararası İmar ve Kalkınma Banaksı: Altyapı kredileri ve üye ülkelerin ekonomik kalkınma programlarının finansmanını sağlamaktadır.

2) Uluslararası Kalkınma Birliği (The International Development Association - IDA): Yoksul ülkelerin kalkınmaları için kredi ve hibe vermektedir.

3) Uluslararası Finans Kurumu (The International Finance Corporation - IFC): Özel sektör yatırımlarını finanse etmektedir.

4) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (The Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA): Doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmektedir.

5) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (The International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID): Yatırımlarla ilgili anlaşmazlıklar için tahkimlik yapmaktadır.

  

İletişim: admin@komsukazani.com