BiTCOiN
BTC

Değişken Maliyetler

Değişken Maliyetler

Bir mal veya hizmetin üretilmesi ve satışı sırasında üretilen ürün miktarına bağlı olarak artan ya da azalan maliyetlere değişken maliyetler denir. Hiç üretim ve satış olmadığında değişken maliyetler de olmaz.

  

İletişim: admin@komsukazani.com