BiTCOiN
BTC

Deflasyon Nedir

Deflasyon

Ancak her düşüş deflasyon olarak adlandırılamaz. Deflasyondan söz edebilmek için fiyat düşüşlerinin birbirini izleyen dönemler boyunca ama az ama çok olarak devam etmesidir, yani süreklilik göstermesidir.

 Deflasyon hesaplaması için mal ve hizmetler (ürünler) ile bunların ağırlıklarından oluşan bir sepet oluşturulur. Burada dikkat edilmesi gereken bu sepetin tüm ürünleri kapsamadığı gibi, sepeti oluşturan ürünlerin ağırlıkları da birbirlerine eşit olmadığıdır.

 Sepeti oluşturan ürünler zamana bağlı olarak değişebilmekle beraber, kriter olarak en çok kullanılan ürünlerden mümkün olduğunca oluşturulması gerekmektedir.

 Aynı şekilde sepetin ürün kompozisyonu değişmese de sepet içerisindeki ağırlıkları ayrıca zamana bağlı olarak değişebilir.

 Deflasyon, nedenlerine bağlı olarak talep kaynaklı veya maliyet (üretim girdilerinden) kaynaklı olarak veya bunların hepsinin bir aradalığıyla oluşabilir.

 Kişilerin gelirlerindeki düşüş, işsizliğin artışı, kredi kullanım koşullarındaki sıkılaştırmalar, resesyon ya da depresyon gibi sebepler talebi düşürebilir. Bu gibi durumlarda deflasyonun talep kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.

 Eğer fiyat düşüşlerinin nedeni ürünlerin girdi maliyetlerindeki düşüşten, ya da diğer bir deyişle üretim faktörlerinin fiyatlarının düşüşünden ya da genel olarak arzda oluşan bir artıştan dolayı kaynaklanıyorsa maliyet kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.

 Kimi zaman maliyet kaynaklı bir fiyat azalışı talep kaynaklı fiyat azalışına da neden olabilir. Örneğin üretim faktörlerinden emeğin geliri olan ücretler genel düzeyindeki azalış genel olarak kişilerin gelirlerini azalttığında ve bunlar da tüketici harcamalarında azalmaya dönüşürse talep kaynaklı deflasyon da ayrıca oluşabilir.

 Deflasyonla alım gücü her ne kadar birbiriyle ilgili olsa da aralarında her zaman bir ilişki olmayabilir. Fiyat düşüşleri yaşandığı zaman eğer kişilerin gelirleri deflasyon oranından daha fazla düşüyorsa o zaman alım gücünün düştüğünden bahsedebiliriz.

 Deflasyonun dezenflasyon kavramıyla karıştırılmaması gerekir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com