BiTCOiN
BTC

Devlet İç Borçlanma Senetleri Nedir

Devlet İç Borçlanma Senetleri

Vadesi 364 günden kısa olanlara hazine bonosu, en az 364 gün olanlara ise devlet tahvilleri denir.

DİBS'ler Türk Lirası dışında döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ihraç edilebilirler. Bu metinin yazıldığı sırada ihraç edilmiş olan ve ikincil finansal piyasalarda işlem gören döviz cinsinden veya dövize endeksli DİBS'ler bulunmamaktadır. 

  

İletişim: admin@komsukazani.com