BiTCOiN
BTC

Devlet Geliri Nedir

Devlet Geliri

Bütçe gelirleri, vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler olarak iki grupta toplanabilir.

Vergi gelirleri doğrudan ve dolaylı vergi gelirleri olarak bütçe gelirleri içerisinde en önemli paya sahiptir. Merkezi hükümetin sürekli nitelikteki gelirlerindendir.

Vergi dışı gelirlere örnek olarak özelleştirme ve merkezi hükümetin sahip olduğu varlıkların satışı verilebilir. Bu tür gelirler sürdürülebilir olarak değil, bir defalık gelirler olarak düşünülmelidir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com