BiTCOiN
BTC

Devlet Tahvilleri Nedir

Devlet Tahvilleri

Vadesi en az 364 günden kısadır. Bugün artık fiziksel olarak basılmamakta, tamamen kaydi olarak ihraç edilmektedir.

Devlet tahvilleri kuponlu ve kuponsuz (sıfır kuponlu) devlet tahvilleri olabilmektedir. Ayrıca kuponlu devlet tahvilleri de sabit kuponlu ve değişken kuponlu devlet tahvilleri olarak ayrılmaktadır.

Kuponsuz devlet tahvillerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Bunların dışında üzerlerinde hiç bir ibare bulunmaz. İhraç sırasında alınırken veya daha sonra alım satıma konu olurken ödenecek veya tahsil edilecek tutar (anapara) nominal tutarın o anki piyasa vadeye kadar getiri oranından indirgenmesi suretiyle hesaplanır. Hesaplama yapılırken ya her 100 Türk Lirası nominal tutar için birim fiyattan yola çıkılarak ya da doğrudan nominal tutarın piyasa getiri oranından indirgenmesiyle bulunur.

Sabit kuponlu devlet tahvillerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

İhraç sırasında alınırken veya daha sonra alım satıma konu olurken ödenecek veya tahsil edilecek tutar (ana para) nominal tutarın ve kupon ödeme tutarlarının o anki piyasa vadeye kadar getiri oranından (iç verim oranı) iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır.

Değişken kuponlu devlet tahvillerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Devlet tahvillerinde birim fiyat veya anapara tutarı hesaplanırken bir yıl hep hem birincil finansal piyasada hem de ikincil piyasalarda 364 gün kabul edilir. Diğer kuponlar itfa ettikten sonra sadece nominal değer ile son kupon kalmışsa ikincil finansal piyasada bir yıl 365 gün olarak kabul edilir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com