BiTCOiN
BTC

Dezenflasyon Nedir

Dezenflasyon

Ülkemizde 2001 krizinden sonra uygulanan ekonomik politikalar sonucu 2005 yılı sonuna kadar görülen enflasyon süreci dezenflasyon sürecine örnek olarak verilebilir.

 Dezenflasyon deflasyon kavramı ile karıştırılmamalıdır.

  

İletişim: admin@komsukazani.com