Doğrudan Vergiler Nedir

Doğrudan Vergiler

Doğrudan vergilere örnek olarak gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu araçlar vergisi, veraset ve intikal vergisi verilebilir.