BiTCOiN
BTC

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Nedir

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan yabancı yatırımlar ödemeler dengesi tablosunda sermaye ve finans hesapları altında bir alt başlık olarak gösterilir.

Uzun vadeli olduğu ve varlık yatırımı olduğu için çok kolay olarak ülke dışına çıkamadıkları varsayıldığından özellikle cari açık veren ülkelerin finansmanında en değerli sermaye girişi olarak düşünülür.

Ancak bir ülkede doğrudan yabancı yatırımların artması sonucu yabancı şirketlerin elde ettikleri kazançlarından dolayı kendi ülkelerine kar payı ödemelerinin giderek artması cari açığı arttırıcı etki de yapabilir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com