BiTCOiN
BTC

Dolaylı Vergiler Nedir

Dolaylı Vergiler

Doğrudan vergilere örnek olarak katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), gayrimenkul alım satım vergisi, motorlu taşıt alım satım vergisi, damga vergisi gibi vergiler gösterilebilir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com