BiTCOiN
BTC

Ekonomi Nedir

Ekonomi

İşte ekonomi bir sosyal bilim olarak kıt kaynakların bu istekler ve ihtiyaçlar arasında nasıl dağıtılacağını; hangi ürünlerin hangi kriterlere göre seçileceğini veya seçilmeyeceğini inceleyen bir disiplindir. Bu kriterler fayda ve fırsat maliyetidir.

Ekonominin teorik temeli rasyonel insan anlayışına dayanır. Rasyonel insan daima faydasını maksimize etmeye çalışırken seçimlerinden dolayı maruz kalacağı fırsat maliyetlerini minimize etmeye çalışır.

Kaynak kıtlığı sadece maddi değil zamansal da olabilir.

Ekonominin konusunu sadece bir bedel karşılığı değiş tokuşa konu olan ürünler oluşturur. Bunun dışındaki ürünler serbest ürünler olarak adlandırılır. Örneğin bir pınarın suyunu kimse bedel ödemeden içme suyu olarak kullanabiliyorsa bu ürün serbest bir üründür. Ancak bu su şişelenmeye başlayıp bir bedel karşılığında satılırsa ekonomik ürün haline gelir.

Ekonomi makroekonomi ve mikroekonomi olarak ikiye ayrılır.

Bugün rasyonellik sorgulanmaktadır. İnsanların kararlarını rasyonel bir biçimde değil daha çok irrasyonel en azından sınırlı ölçüde rasyonel olarak aldıkları ileri sürülmektedir. Bu tür sorgulamalar davranışsal ekonominin konusu olmaktadır. Davranışsal ekonomi bilişsel psikoloji ile sosyal psikoloji ile iç içe geçmiş bir disiplindir. İlgilendiği konular insanların aslında hangi kriterlere göre seçim yaptığı, aldıkları veya alamadıkları kararlar, pişmanlıklar, sahiplik etkisi, herüstik, vb. davranışsal faktörlerin ekonomi üzerindeki etkileridir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com