Ekonomi Sözlüğü - N

N

Net Bugünkü DeğerNominal GSYH