index
BiTCOiN
BTC

Ekonomi Sözlüğü - N

N

Net Bugünkü DeğerNominal GSYH