MESELE BTC
MESELÂ BTC

Ekonomi Sözlüğü - N

N

Net Bugünkü DeğerNominal GSYH