BiTCOiN
BTC

Ekonomik Göstergeler Nelerdir

Ekonomik Göstergeler

Ekonomik göstergeler örnek olarak gayri safi yurt içi hasıla rakamları (GSYH), faiz oranları, kredi kullanım göstergeleri, kapasite kullanım oranları, reel sektör beklenti anketleri, tüketici eğilim anketleri, kredi spread’leri, ilgili borsa göstergeleri (fiyat kazanç oranı, hisse başına kar tahminleri, borsa endeksleri), enflasyon oranları, üretkenlik, işgücü maliyetleri, satış rakamları, üretim rakamları, tüketici harcamaları, vb verilebilir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com