BiTCOiN
BTC

Ekonomik Rekabet Nedir

Ekonomik Rekabet

Eğer tam rekabet koşulları geçerliyse rekabet sadece üreticiler veya satıcılar arasında olmaz. Alıcılar arasında da rekabet vardır. Çünkü tam rekabet piyasasında sonsuz sayıda üretici veya satıcı ile bir o kadar da alıcı vardır.

Gerçek dünyada serbest piyasa düzeni uygulayan ekonomilerde tam rekabet piyasası yoktur. Daha çok eksik rekabet (monopollü rekabet ) piyasa işleyişi vardır. Bu piyasa türünde çok sayıda alıcı ancak onlardan daha az sayıda satıcı vardır.

Bu piyasalarda rekabet daha çok aynı veya birbirine benzer ürünleri üreten şirketler arasında vardır.

Rekabetin yararına inananlar rekabetin tüketicilerin yararın olduğunu iddia etmektedirler. Rekabet bir ürünün kalitesini iyileştirebilir, firmaları yaratıcılığa ve inovasyona götürebilir. Aynı şekilde rekabet yoğun olduğunda fiyatlar tüketicilerin yararına olacak şekilde düşebilir.

Serbest piyasa düzenini uygulayan ülkeler rekabetin tüketici yararına sürmesi için rekabeti koruyucu yasal düzenlemeler yapmışlardır. Bu yasal düzenlemelerle üretici veya satıcıların tüketicilerin aleyhine olacak bir şekilde işbirliğine gitmeleri önlenmeye çalışılmakta ve hatta gerektiğinde cezalandırılmaktadır.

Aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin birleşme ve devralınmaları çok yakından gözetilmektedir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com