BiTCOiN
BTC

Emtia Nedir

EMTİA

Örneğin 24 ayar 1 gram külçe altın farklı yerlerde, zamanlarda veya üreticilerce üretilmelerine rağmen diğer 24 ayarlık 1'er gramlık külçelerle aynı niteliklere ve değere sahiptir.

Emtialar kullanım ve yatırım amaçlarına göre çeşitli sınıflara ayrılırlar. Bunlar:

1) Tarımsal emtialar: Belirli standart niteliklere sahip olan buğday, pamuk, kahve, koka, şeker, mısır, pirinç, soya fasulyesi, canlı hayvan, vb. emtialar bu gruptandır.

2) Kıymetli madenler: Başta altın olmak üzere belirli standart niteliklere sahip gümüş, platin ve paladyum bu tür emtialardandır.

3) Endüstriye metaller: Ağırlıklı olarak sanayide girdi olarak kullanılan belirli standartlara sahip metallerdir. Örnek olarak bakır, kurşun, çinko, alüminyum, nikel, kobalt bu tür emtialara örnek verilebilir.

4) Enerji emtiaları: Brent tipi ham petrol, Amerikan Batı Teksas tipi ham petrol, doğal gaz, elektrik, vb. emtialardan oluşurlar.

Emtialar hem nihai ürünlerin üretilmesinde girdi olarak kullanılırlar hem de yatırım amaçlı olarak işlem görürler. Spot işlemler taraflar arasında tezgah üstü piyasalarda (örneğin altın ve gümüş) veya emtia borsalarında işlem görürler. Emtia spot piyasasına örnek olarak Londra Metal Borsası (London Metal Exchange) verilebilir.

Emtialar aynı zamanda yatırım amaçlı olarak da alınıp satılırlar. Yatırım amaçlı işlemler daha çok vadeli işlem (futures) sözleşmeleri şeklinde ürünlerin işlem gördükleri borsalarda olurlar. Vadeli işlem sözleşmeleri yatırım amacı dışında üreticiler ile bunları girdi olarak kullananlar tarafından emtialardaki fiyat dalgalanmaları dolayısıyla oluşabilecek olan risklerini hedge etmek amacıyla da yaygınca kullanılmaktadır.

Ülkemizde mevduat bankaları bankacılık kanununa göre"....Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmeler ile..." SPK'ca ".....uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere ticaret amacıyla...." spot piyasada emtia alım satımı yapamazlar, ama tezgah üstü piyasalarda altın ve gümüş işlemleri yapabilirler.

Diğer emtia türleri eğer vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem görüyorlarsa sermaye piyasası aracı sayılmaktadırlar. Yatırımcılar ve risklerini hedge etmek isteyenler, bu tür işlemlerle ilgili olarak gerek yurt içi gerekse yurtdışı borsalarda işlem yapmak için SPK'dan yetki belgesi almış olan banka ve aracı kurumlarla çalışma imkanına sahiptir.

  

İletişim: admin@komsukazani.com