BiTCOiN
BTC

Fayda Maliyet Analizi Nedir

Fayda Maliyet Analizi

Alınan karardan elde edilmesi umulan veya elde edilmiş olan kazanç ile bu kazancı elde etmek için katlanılacak olan veya katlanmış olan maliyet arasındaki marjinal katkıya bakılır.

Beklenen sonuçlarda marjinal katkı pozitifse karar uygulanır, aksi takdirde ise uygulanmaz.

Gerçekleşmiş sonuçlarda ise marjinal katkı pozitifse alınan kararın performansı olumlu, aksi takdirde olumsuz olmuş olur.

Karar anında veya elde edilmiş performansın değerlendirilmesinde fırsat maliyetlerinin de dikkate alınması gerekir.

Kısa vadeli kararlarda beklenen veya elde edilmiş olan marjinal katkı sabit maliyetleri karşılayarak bir şirketin kar marjına olumlu katkı sağlar.

Uzun vadeli yatırım kararlarında bir yatırımın yapılıp yapılmaması kararında marjinal katkı o yatırımdan gelecek dönemlerde elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugünkü değerinin başlangıçta yapılması düşünülen yatırım tutarı arasındaki fark olarak ölçülür. Burada maliyet olarak sermaye maliyeti kavramı devreye girer.

Fayda sadece kar artışı olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin uzun vadede sabit maliyetlerde azalış sağlamak da fayda olarak değerlendirilir.

İletişim: admin@komsukazani.com