BiTCOiN
BTC

Finansal Ürünler Nedir

Finansal Ürünler

Finansal piyasalarda fonların finansal aracılar vasıtasıyla el değiştirebilmesi finansal ürünler sayesinde olur. Mevduat, kredi, özel sektör borçlanma araçları, devlet iç borçlanma senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, eurobondlar, repo – ters repo işlemleri, pay (hisse) senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, katılım fonu hesapları, vb. finansal ürünlere örnek olarak verilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com