BiTCOiN
BTC

Forward Sözleşmeleri Nedir

Forward Sözleşmeleri

Forward işlemler hem finansal ürünler hem de emtialar için uygulanabilir. Tezgah üstü finansal piyasalarda işlem gören türev ürün çeşididir. Organize finansal piyasalarda işlem gören vadeli işlemlerin (furtures) sözleşmelerine benzerler.

Forward fiyat dayanak varlığın spot fiyatından yola çıkılarak hesaplanır. İşlemin en az bir bacağı herhangi bir para birimi olduğu için o para biriminin işlemin vadesine kadar olan bankalar arası para piyasası faiz oranı dikkate alınır.

İşlemin karşı bacağına bağlı olarak kar payı, kupon ödemesi, faiz oranı (işlemin karşı bacağı başka bir döviz cinsiyse o para biriminin), depolama masrafı, sigortalama giderleri, ürünün bozulması giderleri gibi birtakım faktörlerde işlem fiyatının hesaplanması amacıyla dahil edilirler.

Forward işlemin vadesinde ana para ile işleme konu olan ürün (eğer başka bir dövizse o döviz cinsinden ana para) karşılıklı olarak el değiştirir. Ama uygulamada, el değiştirme yerine vadedeki dayanak varlık fiyatı ile forward arasındaki fark nakdi uzlaşmaya (netleşme) konu olabilmektedir.

Forward işlemi yapılırken vadedeki teslimi garanti etmek ya da nakdi uzlaşmayı garantilemek amacıyla taraflar birbirlerine teminat verebilirler.

Finansal ürünler üzerine yapılan forward sözleşmelerine örnek olarak döviz forward’ları, faiz forward’ları (FRA), ileri valörlü sabit getirili menkul kıymet alım satımları verilebilir.

Emtialar üzerine yapılan forward işlemlere örnek olarak bir bacağı altın olan forward işlemler verilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com