BiTCOiN
BTC

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Burada önemli olan GSYH’ye konu olan mal ve hizmetlerin nihai ürünler olmaları, yani başka bir ürün üretiminde girdi olarak kullanılmamalarıdır.

Diğer bir husus bu ürünlerin üretiminin sadece o ülkede yaşayan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmesidir. Bir örnek vermek gerekirse Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı bir gerçek ya da tüzel kişinin üretim değerleri Türkiye’nin GSYH’ne katı yaparken, Almanya’da yerleşik olan bir Türk vatandaşı ile o ülkede faaliyet gösteren bir Türk şirketinin Türkiye’nin GSYH’si ile ilgisi olmamasıdır.

GSYH üç yöntemle hesaplanabilir:

GSYH, cari fiyatlarla GSYH ve sabit (temel) fiyatlarla GSYH olmak üzere iki şekilde hesaplanır. Cari fiyatlarla GSYH hesaplanırken önceki dönemlerde oluşmuş olan nihai mal ve hizmetlerin fiyat artışlarının etkisi de vardır.

Sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH’ye reel GSYH da denir. Bu hesaplama türünde fiyat artışlarının etkisi arındırılır. Ekonominin gerçek gücünü gösteren bu şekilde hesaplanan GSYH’dir. Fiyat artışlarından arındırma deflatör vasıtasıyla yapılır. Deflatör enflasyon sepetlerinden farklı olarak tüm nihai mal ve hizmetlerden üretime yaptıkları katkıyla ağırlandırılarak oluşturulan bir fiyat değişim göstergesidir. Ekonomik büyüme olup olmadığı reel GSYH rakamları karşılaştırılarak yapılır. Bu karşılaştırmaya göre bir kaç dönem üst üste gerçekleşen büyüme rakamlarına göre bir ekonominin durgun olup olmadığı, resesyona girip girmediği ya da büyüyüp büyümediğine karar verilir.GSYH rakamları çeyrek dönemler ve yıllık olarak açıklanırlar.

Ekonomik büyüme olup olmadığı ile ilgili olarak birbirini izleyen çeyrek dönemler arası karşılaştırma yapılmak istendiğinde GSYH’nin ayrıca mevsimsellik özelliklerinden ve takvimsel etkilerden arındırılması gerekmektedir. Bu arındırma yapılmazsa karşılaştırmanın önceki yılların aynı çeyrek dönemlerine gelen rakamların dikkate alınması gerekir.

İletişim: admin@komsukazani.com