BiTCOiN
BTC

Gelişmekte Olan Ülkeler Nedir

Gelişmekte Olan Ülkeler

Gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik göstergelerle ilgili değildir. İnsanların yaşam kalitesi, eğitim ve okuryazarlık durumu, ölüm oranı, fikir özgürlüğünün düzeyi gibi faktörler de önem kazanmaktadır. Örneğin kişi başına gelir düzeyi yüksek olan bir ülkede fikir özgürlüğü yoksa o ülke gelişmiş ülke değil gelişmekte olan ülke sayılabilir.

Gelişmekte olan ülke kavramı gerek ekonomi, gerek siyaset bilimi gerekse sosyolojide inceleme konusu olmaktadır.

Soğuk savaşın hakim olduğu yıllarda uluslararası siyaset açısından gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırılırken, gelişmiş serbest piyasa düzenini uygulayan ülkeler birinci dünya, sosyalist veya komünist rejim ile yönetilen ülkeler de ikinci dünya ülkeleri olarak adlandırılmaktaydı.

Bir başka sınıflandırma kuzey ülkeleri - güney ülkeleri ayrımıdır. Kuzey ülkeleri gelişmiş olan ülkeler için kullanılırken, diğer ülkeler güney grubuna dahil edilmektedir.

Immanuel Wallerstein ise ülkeleri merkez, yarı çevre ve çevre ülkeleri diye sınıflandırmıştır. Merkez ülkeleri ekonomik olarak gelişmiş ülkeler olurken, çevre ise az gelişmiş ülkelere karşılık gelmektedir. Bir de çevre özelliği göstermeyen ama onlardan biraz daha ekonomik olarak iyi ve merkez ülkeleriyle daha fazla entegre olmuş olan gelişmekte olan ülkelere karşılık gelen yarı çevre ülkeler grubu vardır.

Ekonomik ve finans piyasaları açısından gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik potansiyeli yüksek olup ileride gelişmiş ülke sınıfına çıkabileceği düşünülen ve yatırımcılarına yüksek getiri imkanlarını sunan ülkeler grubuna yükselen pazarlar denilmektedir.

İletişim: admin@komsukazani.com