BiTCOiN
BTC

Gelişmekte Olan Piyasalar Nedir

Gelişmekte Olan Piyasalar

Bu ülkeler gelişmiş ülkelere göre çok hızlı büyüyen, ancak riskleri de yüksek olan ülkelerdir. Ekonomik büyümenin ani olarak durması, varlık fiyatlarında görülen ani dalgalanmalar ve ekonomik istikrarsızlık bu ülkelerin başlıca risklerindendir. Türkiye yükselen pazarlara örnek olarak gösterilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com