BiTCOiN
BTC

Gelir Nedir

Gelir

Bir şirket için ana gelir kalemi yapmış olduğu ürün satışlarının parasal karşılığıdır. Bir ücretli veya maaşlı çalışan için aylık olarak elde ettiği kazancın parasal ifadesidir.

Gelirleri brüt ve net gelirler olarak genelde ikiye ayırmak mümkündür.

Bir şirket için brüt gelir yapmış olduğu satışların parasal tutarı olurken, bir ücretli veya maaşlı için gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmadan önceki gelir anlamına gelmektedir.

Şirketler elde ettikleri satış gelirlerinden satılan malın maliyetini düştükten sonra brüt kar rakamına ulaşılır. Brüt kar rakamından şirketin faaliyetleri ve finansman nedeniyle yüklendikleri giderler düşüldükten sonra vergi öncesi kar rakamına; buradan da ödenecek olan kurumlar vergisi düşüldükten sonra ise net kar rakamına ulaşılır.

Ücretliler ile maaşlılardan gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri yapıldıktan sonraki haline de net ücret veya maaş denir. Bu gelire harcanabilir gelir de denilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com