BiTCOiN
BTC

Gelir Vergisi Nedir

Gelir Vergisi

Brüt ücretler ve maaşlardan, kira gelirleri, veraset ve intikal, menkul kıymet kazanç ve iratları (sermaye kazançları), faiz kazançları gibi kazançlar üzerinden gerçek kişilerin ödemekle yükümlü oldukları vergilerdir

Gelir vergisini stopaja tabii olan veya olmayan gelir vergileri şeklinde sınıflandırabiliriz.

Stopaja tabii olmayan gelir vergileri gerçek kişilerce beyana tabii olarak oranlı vergi tarifesine göre ödenirler.

Stopaja tabii vergiler gerçek kişilerin elde etmiş olduğu yurt içi menkul kıymet ve irat gelirleri, faiz kazançları, ücretler ve maaşlardan ödenen ve üçüncü taraflarca gerçek kişiler adına yatırılan vergilerdir. Kazancın niteliğine göre stopaj oranları değişebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com