index
BiTCOiN
BTC

Gsmh Nedir

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Dış alem ve faktör gelirlerine örnek olarak bir ülkenin yurt dışında yaşayan vatandaşları ile şirketlerinin o ülkeye transfer ettikleri kar payları, faiz gelirleri, işçi döviz girişleri ile yurtdışından alınan hibeler ve yardımlar gösterilebilir.

Aynı şekilde yukarıdaki nitelikte o ülkeden başka ülkelere transfer edilen fonlar da net dış alem ve faktör giderleri olarak adlandırılırlar.

Eğer net dış alem ve faktör gelirleri pozitifse GSMH GSYH’dan büyük, aksi takdirde ise küçüktür.