BiTCOiN
BTC

Hiper Enflasyon Nedir

Hiper Enflasyon

Bazı iktisatçılar aylık %50 üzerindeki sürekli fiyat artışlarını bu kategoriye sokmaktadırlar.

 Tarihte 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ve Avusturya, 1970’li ve 1980’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinde yaşanan enflasyonlar hiper enflasyona örnek olarak verilebilir.

 2000’li yılların sonlarına doğru bir Afrika ülkesi olan Zimbabve’de en son açıklanan yıllık enflasyon oranı %230 milyondu.

 Hiper enflasyon, kronik enflasyon ile karıştırılmamalıdır.

İletişim: admin@komsukazani.com