BiTCOiN
BTC

Hyperledger Cello : Bass

Hyperledger Cello, insanların blokzincirini daha verimli kullanmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için geliştirilen bir hizmettir.

Cello, blokzinciri kullanıcıları/uygulama geliştiricileri için işletme ve yönetim maliyetini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca hizmet olarak blokzinciri (BaaS) sunar.

  • Blokzincirini verimli ve otomatik olarak dağıtma, yönetme ve çalıştırma.
  • Fabric gibi blokzinciri platformlarını destekleme.

Gelişmiş blokzincir teknolojileri ve platform olarak servis (PaaS) araçlarına dayanan Cello, aşağıdaki ana özellikleri sunar:

  • Blokzincir ağlarının yaşam döngüsünü yönetme.
  • Özelleştirilmiş blokzincir ağ yapılandırma desteği. (Ağ boyutu, fikir birliği türü)
  • Sanal makine, vSphere, docker, swarm ve kubernetes dahil olmak üzere birden fazla temel altyapıyı destekleme.
  • ElasticStack gibi mevcut araçlarla bütünleşerek, izleme, kaydetme, ayakta tutma ve analitik yetenek gibi gelişmiş özellikler sağlama.

Cello kullanarak blokzincir geliştiricileri şunları yapabilir:

  • Sıfırdan başlayarak hızlı bir şekilde servis olarak blokzincir(BaaS) platformu geliştirme.
  • Özelleştirilebilir blokzinciri anında Hyperledger Fabric gibi bir ağa yükleme.
  • Sistem durumunu kontrol etme, zincirleri yönetme, akıllı kontrat yükleme ve kontrol paneli (dashboard) aracılığıyla test etme.
  • Bare-metal (kiralık paylaşımsız fiziksel sunucular) sanal bulutlar, konteyner kümeleri (Docker, Swarm, Kubernetes) üstünde çalışan blokzincir ağlarının havuzunu oluşturma.

TERİMLER

En az 1 Master düğüm ve N (N>=1) Worker düğüm olan Cello’nun birden fazla sunucuya dağıtılması önerilir.

Master: Cello servislerini çalıştırmak için yönetici düğüm.

Worker: Blokzincire ev sahipliği yapacak platformlardır (Docker, Swarm, Kubernetes, vSphere cloud). Worker düğümler Master düğümler tarafından yönetilir.

Host: Worker düğümler kaynağın benzersiz bir platform tarafından yönetileceğini belirtir. Tipik olarak bir Docker ana bilgisayarı, bir Swarm kümesi, bir Kubernetes kümesi bare-metal/sanal/konteyner kümesi olabilir.

Master düğümü, ana Cello servislerini elinde tutar.

Bu, tüm Cello servisinin kontrol panelidir ve yönetim işlemlerinin çoğu burada ele alınır.

Master düğümü, worker düğümler üzerinde çalışan blokzincir ağlarını yönetir.

Worker düğümler, master düğüm tarafından yönetilir ve blokzincirine ev sahipliği yapar.

Ana bilgisayar (host), aynı kaynak denetleyicisi tarafından yönetilen, bir Docker Host, Swarm cluster, Kubernetes cluster olabilen bir grup kaynaktır.

Genellikle bir host bilgisayarın birkaç özelliği vardır:

Ad (Name): Okunabilirliği olan bir ad.

Daemon URL: Docker/Swarm erişimi için URL.

Kapasite (Capacity): Host üzerinde en fazla kaç zincir olabileceği.

Logging Level: Host bilgisayardaki zincirler için varsayılan log kaydı.

Logging Type: Tutulan log kayıt mesajlarının nasıl işlendiği.

Schedulable: Host bilgisayar üzerindeki zincirler, kullanıcılara göre programlanabilmesi.

Autofill: Host bilgisayar her zaman otomatik olarak zincirlerle doludur.

Bir zincir(chain) tipik olarak bir blokzincir kümesidir. Örnek olarak Hyperledger Fabric.

Bir zincir(chain) birkaç özelliğe sahiptir:

Ad (Name): Okunabilirlik için takma ad.

Host: Zincirin (chain) bulunduğu host bilgisayar.

Size: Zincirde (chain) kaç adet düğüm (node) var.

Consensus (fikir birliği): Blokzincir teknolojisine bağlı olarak, zincir (chain) ne tür bir fikir birliğine sahip.

Kaynak: https://cello.readthedocs.io/en/latest/

İletişim: admin@komsukazani.com