BiTCOiN
BTC

Kalkınma Ekonomisi Nedir

Kalkınma Ekonomisi

Ekonomik hedefler bir toplumda gelir ve serveti mümkün olduğunca adaletli dağıtarak refahı artırmak ve orta sınıfı güçlendirmek, eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak, nitelikli çalışan sayısını ve istihdamı artırmak, kalkınma için gerekli alt yapı yatırımlarını yapmak ve geliştirmek olarak belirlenir.

Kalkınma ekonomisi daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için söz konusudur. Bu ülkelerin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmaya çalışma çabaları olarak da ifade edilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com