BiTCOiN
BTC

Kamu Borç Stoku

Kamu Borç Stoku

Borç stoku yurtiçinden veya yurtdışından alınan borçlardan oluşur. Yerli para cinsinden olabileceği gibi döviz veya dövize endeksli yerli para cinsinden olabilir.

Borçlanmalar doğrudan kredi almak şeklinde alınabileceği gibi, eurobond, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), kira sertifikaları gibi sabit getirili menkul kıymetlerin ihracı şeklinde de gerçekleşebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com