BiTCOiN
BTC

Kamu Harcamaları Nedir

Kamu Harcamaları

Bütçe harcamaları faiz dışı harcamalar ve faiz harcamaları olmak üzere iki grup halinde sınıflandırılırlar.

Faiz harcamaları merkezi hükümetin daha önce yapmış olduğu borçlanmalar için yapmış olduğu faiz ödemelerini gösterir.

Faiz dışı harcamalar ise başta merkezi hükümetin kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ödenen maaşlar, ücretler ve bunların sosyal güvenlik katkı payı ödemeleri olmak üzere, çeşitli sektörlere verilen teşvikler nedeniyle yapılan ödemeler, yerel yönetimlerin ile sosyal güvenlik sisteminin açıklarını kapatmak amacıyla yapılan transferler, sosyal nitelikte yapılan harcamalar ile diğer kamu harcamalarından oluşur.

Bütçe harcamaları merkezi hükümetin uygulamış olduğu maliye politikalarıyla yakından ilişkilidir. Teşvik ve sosyal nitelikteki harcamalar maliye politika araçlarına örnek gösterilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com