BiTCOiN
BTC

Kapasite Kullanım Oranı Nedir

Kapasite Kullanım Oranı

Uygulamada hiç bir zaman yüzdeyüz kapasite hali görülmez. Kapasite kullanım oaranındaki artış ile ekonomik büyüme göstergeleri arasında aynı yönde bir ilişki olduğundan söz edilebilir. Bu nedenle kapasite kullanım oranındaki değişme ekonominin görünümü ile ilgili öncü göstergelerden biridir.

Kapasite kullanım oranı ile enflasyon arasında da bir ilişkiden bahsedilebilir. Kapasite kullanım oranı çok yükseklerde seyreder,talepte bir azalma olmaz ve yeni üretim imkanları yaratılmazsa ekonomi ısınmaya başladığından ve ileri de tüketici enflasyonunun artabileceğinden söz edilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com