BiTCOiN
BTC

Kar Marjı Nedir

Kar Marjı

Çeşitli karlılık oranları hesaplanabilir. Bunlardan biri brüt kar oranıdır. Brüt karın satışlara oranıdır. Bir şirketin satışlarının ne kadarlık kısmının o şirkete brüt katkı yaptığını gösterir.

Faaliyet karlılığı, brüt gelirden faaliyet giderlerinin düşülmesi sonucu oluşan faaliyet karının satışlara oranıdır.

Net kar oranı, faaliyet karından finansman giderleri ile ödenecek olan kurumlar vergisi tutarının düşülmesi sonucu elde edilen net karın satışlara oranıdır. Net karlılık oranı özellikle hissedarlar için dağıtılabilir kar rakamıyla alakalı olduğu için önemlidir.

Sürdürülebilir karlılığı gösteren karlılık oranı ise amortisman giderlerinin imal edilerek hesaplanan faiz vergi ve amortisman öncesi karın satışlara oranıdır.

İletişim: admin@komsukazani.com