BiTCOiN
BTC

Katılım Bankası Nedir

Katılım Bankası

Ana kaynak olarak katılım hesapları toplama yetkisine sahip olup (ancak mevduat toplama yetkisi olmayan) her türlü kredi verme yetkisi olmak üzere Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiş olan birtakım faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldığı izinlere göre yapma yetkisinde olan banka.

İletişim: admin@komsukazani.com