BiTCOiN
BTC

Katma Değer Nedir

Katma Değer

Bir şirket için çeşitli katma değerler hesaplanabilir. Bunların ilki brüt katma değerdir. Kısacası satış fiyatı ile ürünün değişken maliyeti arasındaki farktır.

Bir diğer katma değer faiz vergi ve amortisman öncesi (katma değerdir. Faiz ve amortisman giderleri dışındaki sabit maliyetlerin ürün başına bölünmesi ve bulunan rakamın brüt katma değer rakamından çıkarılması ile ulaşılır.

Vergi ve faiz gibi finansman giderleri gibi maliyetler arındırıldıktan sonra ürün başına net katma değer hesaplanır.

GSYH hesaplamasında nihai ürünlerin parasal değerlerinden yola çıkılır. Bu değerlerin içinde tüm hammadde ve işçilik maliyetleri gibi üretim faktörlerinin maliyetleri de dahildir. Makroekonomik anlamda katma değer bir ürünün nihai ürün haline gelene kadar ekonomiye ne kadarlık parasal katkı yaptığını gösterir.

İletişim: admin@komsukazani.com