BiTCOiN
BTC

Klasik İktisat Okuklu Nedir

Klasik İktisat Okulu

18 ve 19. yüzyıllarda oluşmuş olan bir yaklaşımdır. Öncülleri olarak Adam Smith, Jean - Babtist Say, Thomas Malthaus, David Ricardo ve John Stuart Mill gösterilebilir.

Piyasanın ekonomik sorunları kendi kendisine çözeceğine olan inancı barındırır. Özellikle piyasanın Adam Smith'in kullandığı bir ifade ile görünmez bir el tarafından daima kendi kendine dengesini bulacağı görüşünü taşır.

Klasik ekonomi görüşünü savunanlar piyasalarda tam rekabet koşullarının geçerli olduğunu varsaymışlardır. Piyasa oyuncuları faydayı göz önüne alarak hem kendi hem de toplum için maksimum faydanın elde edileceğini iddia etmişlerdir.

İletişim: admin@komsukazani.com