BiTCOiN
BTC

Kredi Notu Nedir

Kredi Notu

Karşı taraf bir şirket veya bir merkezi hükümet anlamındadır. Bireysel veya küçük işletme kredilerinde tek tek bireyler veya küçük işletmeler olabileceği gibi belirli kriterlere göre sınıflandırılmış birey grupları veya küçük işletme grupları da olabilir.

Kredi notu, işlem yapılan tarafın kredi riskinin derecesini gösterir. Bu yüzden kredi derecelendirmesi olarak da ifade edilir.

Kredi derecelendirmesi işlem yapılan taraf hakkında olabileceği gibi o tarafın ihraç etmiş olduğu bono veya tahvil gibi herhangi bir sabit getirili menkul kıymet gibi yatırım araçları veya finansal ürünler hakkında da olabilir.

Kredi derecelendirmesi gerek bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları gerekse başta bankalar olmak üzere finansal kurumlar tarafından kendi işlem yaptıkları taraflar için hesaplanır.

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları ya borçlanmak isteyen bir tarafın (genellikle böyledir), ya da borç verecek olan tarafın potansiyel karşı taraf için talep etmesi durumunda kredi derecelendirmesi yaparlar ve dönemsel olarak da verdikleri kredi notunu gözden geçirirler.

Kimi durumda düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da (BDDK, SPK gibi) bir taraf hakkında kredi derecelendirmesi yapılmasını isteyebilir.

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarınca yapılan notlandırmalar kamu oyuna açıklanabilir.

İletişim: admin@komsukazani.com